חברת לשכת עורכי הדין משנת 2020, עובדת במשרד מתקופת ההתמחות.