ת.א.3013/07 (שלום ב"ש) ד"ר רואש רוברט נ' אבו גנם חסן

מדובר בתביעה לרשלנות בטיפולי שיניים אשר במסגרתה משרדנו היה אמון על ייצוג הנתבע. התביעה נדחתה על הסף לבקשתנו. התובע תבע את רופא השיניים שלו בביהמ"ש, בטענה לרשלנות בטיפולי שיניים. עם קבלת התיק לטיפולנו, עלה כי עובר להגשת התביעה התובע חתם על שטר ויתור וסילוק במסגרתו הוא מתחייב כי לא יגיש תביעה לביהמ"ש בגין נזקיו לכאורה. בהתאם, אנו טענו להשתק עילה ולקיומו של חוזה מחייב בין הצדדי. ביהמ"ש קיבל את טענותינו, וקבע כי השטר שנחתם בין הצדדים מהווה חוזה מחייב ויש לכבדו. בהתאם, התביעה כנגד מרשנו, הדחתה על הסף.