תא (ת"א) 64490-12-14 (מחוזי ת"א) סימה אליהו נ' דניאלה די נור

משרדנו ייצג את עיזבון המנוח אריק איינשטיין, בתביעה בתחום זכויות היוצרים, לקבלת חומרי הקלטה של המנוח אשר היו שמורים בידי המשיבה, מוציאה לאור.לימים התברר כי המשיבה מתכוונת לסחור בחומרי ההקלטה הגולמיים, ומשרדנו ייצג את אלמנת המנוח בהליך לקבלת צו מניעה זמני ודחוף, בקשה ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבות לפרסם את הקלטות קולו של אריק אינשטיין ז"ל, המצויות בידיהן, אשר הוקלטו לצורך הוצאת ספר ביוגרפי שפורסם בעבר על המנוח.בתום הליך אינטנסיבי ובאופן תקדימי, התקבלה בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבות לפרסם את הקלטות קולו של אריק אינשטיין ז"ל, שהוקלטו לצורך הוצאת ספר ביוגרפי על המנוח. נקבע כי הצדדים התכוונו שההקלטות לא יפורסמו ברבים ללא הסכמת המנוח והנזק שייגרם עם פרסום ההקלטות עולה על זה שייגרם למשיבות אם לא יפורסמו.בית המשפט המחוזי פסק:מהראיות עולה לכאורה שהצדדים התכוונו שההקלטות לא יפורסמו ברבים ללא הסכמתו של אריק איינשטיין. על כן, המבקשת הפועלת בשם עזבון המנוח כדין, עמדה בנטל להוכיח בראיות מהימנות לכאורה שהיא זכאית לסעד הנתבע ביחס להקלטות. גם מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הסעד המבוקש. נראה כי לא ייגרם למשיבות נזק אם יעוכב פרסום ההקלטות עד לבירור התביעה, ואפילו ייגרם להן נזק מדובר בנזק כספי הניתן לכימות והערכה. מנגד, אם יפורסמו ההקלטות יהיה זה בניגוד לרצונו של אריק איינשטיין שהקפיד לשמור על פרטיותו ומרגע שחרור הקלטות לפרסום לא ניתן יהיה "להחזיר את הגלגל לאחור".במסגרת ההליך העיקרי, נקבע כי ההקלטות ימסרו לאלמנה ויגנזו.