תא (ת"א) 52488-09-14 (ביהמ"ש המחוזי בתל אביב) ד"ר רוני ספיר-קורין נ' פרופ' ברוך ברנר

משרדנו ייצג את הנתבעים (שירותי בריאות כללית, ביה"ח בלינסון ושורה של רופאים וחוקרים מטעם הכללית) בתביעה הגישה רכזת מחקרים במרכז לחקר הסרטן במרכז הרפואי רבין – בילינסון והעוסקת בהפרה נטענת של זכויות יוצרים וזכויות מוסריות במאמרים מחקריים בתחום הרפואה.  התביעה נדחתה, בפסק דין תקדימי ובתוך כך, נדחתה דרישתה של התובעת להסיר שמותיהם של חוקרים אחרים מהמאמרים. התובעת שהועסקה בעבר כרכזת מחקרים במרכז לחקר הסרטן במרכז הרפואי רבין (בילינסון) הגישה תביעה שעוסקת בשני מאמרים שפרסמו חוקרים בבית החולים, כאשר לטענתה הם השמיטו שלא כדין את שמה מרשימת מחבריהם והוסיפו בצורה פסולה את שמותיהם שלהם. התובעת טוענת, כי שמה היה צריך להופיע ראשון ברשימת כותבי המאמר, וזאת על-פי הכללים המקובלים לציון סדר הכותבים, וכי לא היה מקום להוסיף את שמותיהם של הנתבעים 3 ו- 4. לגבי המאמר השני טענה, כי יש להוסיף את שמה, וכי הוא מהווה סיכום חלקי ואף מעוות של העבודה שביצעה.  בית המשפט פסק כלהלן: לתובעת אין זכויות יוצרים בשני המאמרים מושא התביעה. יש לתובעת זכות מוסרית במאמר הראשון, אולם בנסיבות העניין, זכות זו לא הופרה, כמפורט לעיל. במאמר השני, ספק אם יש לתובעת זכות מוסרית, אך גם אם יש לה כזו, אין לומר כי בוצעה הפרה. המחברים האחרים של המאמר משנת 2013 היו מוכנים – הן בזמן אמת והן לאורך ההליך – לציין את התובעת ככותבת הראשונה, אך היא מנעה זאת מהם בכך שלא השיבה לפניותיהם של הנתבעים 2 ו- 3. לכן, פרסום המאמר בלא ציון שמה אינו מהווה הפרה של זכויותיה המוסריות בו. אין מקום להסרת שמותיהם של הנתבעים 3 ו- 4, לא מבחינת כללי האתיקה הרפואיים ולא מבחינת דיני זכויות היוצרים.  לגבי המאמר מ-2012, התובעת לא הוכיחה את טענותיה לגבי חלקה בו. לגרסת התובעת המחקר מהווה שימוש חלקי בנתונים שהיא אספה – אך נתונים אלו אינם שייכים לה אלא לכללית. התובעת לא השיבה על הפניות אליה בנוגע למאמר זה ולא עשתה דבר כדי ששמה יופיע בין...