רעא 8600/12 (ביהמ"ש העליון) שירותי בריאות כללית נ' שמחה משטה

משרדנו ייצג את שירותי בריאות כללית, בבר"ע שהעלתה שאלות הנוגעות להתנהלות ביהמ"ש כאשר במהלך חקירת עד מועלית התנגדות ל"שינוי חזית". במקרה דנא, נפסק כי כיוון שטענת ההתרשלות כנגד המבקשת כלל לא נכללה כדין בכתבי הטענות של המשיבה (לא הוגשה לגביה חוות דעת מומחה רפואי כנדרש), וגם לא בחוות דעתו של המומחה שמינה ביהמ"ש (שכן, בעת שנחתמה חוות דעת זו הסוגיה האמורה כלל לא הייתה בגדר המחלוקות שלגביהן מונה המומחה), לא היה מקום להתיר לבאת-כוח המשיבה להפנות למומחה שאלות בעניין, וצדק בימ"ש השלום בהחלטתו לקבל את התנגדות המבקשת..בר"ע המעלה שאלות הנוגעות להתנהלות ביהמ"ש כאשר במהלך חקירת עד מועלית התנגדות ל"שינוי חזית" (או "הרחבת חזית"). לשם הבהרת סוגיה זו ניתנה רשות ערעור, אף כי מדובר בבר"ע "בגלגול שלישי" על החלטת ביניים דיונית של בימ"ש השלום, שברגיל לא ניתנת לגביה הרשות לערער לבימ"ש זה. רקע: המשיבה 1 (להלן: המשיבה) הגישה לבימ"ש השלום תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה, לטענתה, כתוצאה מרשלנות רפואית מצד המשיבים 2 ו-3, שעיקרה באיחור באבחון סרטן שלפוחית השתן. בגדר בירור התביעה מינה בימ"ש השלום מומחה. מאז הגשת התביעה, בשנת 2007, ועד למועד הגשת חוה"ד ביום 3.9.2009, חלו התפתחויות משמעותיות במצב המשיבה. בין היתר, המשיבה נותחה ביום 25.3.2009 בבית חולים של המבקשת להסרת שלפוחית השתן המשוחזרת (להלן: הניתוח). בעקבות חוות דעתו של המומחה, הותר למשיבה לתקן את כתב תביעתה. לכתב התביעה המתוקן, שהוגש בשנת 2010, צורפה המבקשת כנתבעת נוספת ונטען בו, כלפיה, להתרשלות בעניינים שונים הקשורים בביצוע המעקב לאחר הניתוח. עם זאת, המשיבה לא הגישה במצורף לכתב התביעה המתוקן חוות דעת רפואיות מעודכנות, משלימות או נוספות, לעומת חוות הדעת הרפאיות שהגישה במצורף לכתב התביעה המקורי, בו המבקשת כלל לא הייתה נתבעת. במהלך חקירת המומחה. כאשר ב"כ המשיבה הפנתה אל המומחה שאלה לעניין המעקב שלאחר הניתוח הנדון, התנגד לכך ב"כ המבקשת. בטענה להרחבת חזית, מהטעם שאין בחוות הדעת הרפואיות שהמשיבה הגישה כל תזה רפואית לגבי ההתרשלות במעקב. בימ"ש השלום קיבל...