עא 2732/10 (ביהמ"ש העליון) מסרי מופידה נ' הסתדרות מדיצינית הדסהואח'

משרדנו ייצג את הנתבעת 2, שירותי בריאות כללית בתביעה שנדחתה בביהמ"ש המחוזי בהעדר רשלנות. התובעת לא השלימה עם פסק הדין וערערה לביהמ"ש העליון, אשר דחה את ערעורה.ביהמ"ש מצא כי כפי שקבע בימ"ש קמא, ההחלטה על ביצוע הניתוח הראשון בגבה של המערערת, ובדחיפות, הייתה מוצדקת. כך גם אין לסטות מהקביעה לפיה רסיסי הדיסק שיצרו את הלחץ העצבי שהוביל לשיתוק של המערערת לא נגרמו בעקבות הניתוח הראשון, אלא בשל פריצת דיסק חוזרת. אכן, המערערת יצאה מביה"ח חולה מכפי שנכנסה אליו. ברם, לעתים יד הרופאים קצרה מהושיע, ולא בכל מקרה שבו אלה הם פני הדברים משמעות הדבר היא שהטיפול הרפואי כשל מבחינה משפטית.*התובעת סבלה מכאבי גב ופנתה לקבלת טיפול רפואי בבי"ח, כשהיא מתקשה לעמוד על רגליה בשל כאבים עזים בברכיים. בבדיקות הדמיה שנעשות לה מתגלים בגבה בלט דיסק קדמי, פריצת דיסק גדולה וכן אצירת שתן משמעותית. המערערת מובהלת לחדר ניתוח. תחילה, משתפר מצבה הרפואי, אך זמן קצר לאחר מכן חלה החמרה נוספת במצב. בבדיקות הדמיה נוספות שנערכות בשלב זה מתגלים רסיסי דיסק בגבה, ועל כן מתקבלת החלטה לנתחה בשנית על מנת להוציא את הרסיסים. הניתוח השני מותיר אותה במצב של נכות קבועה, בשל נזק נוירולוגי שגרמו רסיסי הדיסק. האם הנכות שנגרמה בשל רסיסי הדיסק הייתה בשל החמרה טבעית במצב הרפואי של החולה, היא המערערת, או תולדה של הניתוח הראשון שההחלטה עליו ודרך ביצועו היו, לפי הטענה, רשלניים? בבימ"ש קמא נדחתה תביעת המערערת בפסק הדין עליו הוגש הערעור לביהמ"ש העליון..ביהמ"ש העליון דחה את הערעור בקובעו:פסק דינו של בימ"ש קמא מבוסס היטב בחומר הראיות, ולא נמצא טעם טוב להתערב בו. כידוע, אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים ובקביעות מהימנות שקבעה הערכאה הדיונית, אלא במקרים יוצאי דופן בהם נפל פגם בהכרעה היורד לשורש העניין או כשהדברים אינם מבוססים על פניהם. המקרה הנדון אינו נמנה עם מקרים חריגים אלו.האם ההחלטה על ביצוע הניתוח הראשון, ובדחיפות, הייתה מוצדקת? ביהמ"ש העליון שוכנע אף הוא כי בפני...