משרדנו ייצג קבוצת חיילים ששירותו בצבא בשנות ה-70 והשתתפו בעל כורחם בניסוי רפואי בחשיפה לחומרים כימיים במהלך השירות הצבאי. לימים התגלו תחלואים במערכות שונות של הגוף אצל החיילים, אשר שויכו להשתתפותם בניסוי. בסוף של יום בתום מאבק משפטי ארוך שזכה גם לסיקור תקשורתי, וחרף שאלת ההתיישנות המוטלת בספק נוכח הזמן הרב שחלף מאז האירועים, פוצו החיילים במסגרת פשרה שהושגה בתיק.